Bilde av ØS

Ørnulf Seippel

Professor of Sociology of Sports

Department of Social and Cultural Studies
Norges idrettshøgskole (NIH) / Norwegian School of Sport Sciences
ornulf.seippel@nih.no

CV


Writings:

Books
Peer reviewed articles
Book chapters
Research reports
Reviews
Diverse

Teaching:

Politikk, organisasjon og samfunn (SPM219)
Volunteerism in Sports (SPM326)
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver (MA440)
Sport Management (MA442)

My co-authors:

Medforfattere

My text as networks:

Medforfattere