Bilde av ØS

Ørnulf Seippel

Professor of Sociology of Sports

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciences
Norges idrettshøgskole (NIH) / Norwegian School of Sport Sciences
ornulf.seippel@nih.no

CVWritings:

Books
Peer reviewed articles
Book chapters
Research reports
Reviews
Diverse

Teaching:

SPM231 Idrettspolitikk, administrasjon og praksis (10 sp)
MA472 Sosiologiske og humanistiske perspektiver (15 sp)
MA532 Idrett i endring: frivillige organisasjoner, profesjonalisering og sosial kapital (10 sp)

MET402 Kvantitativ metode (10 sp)
IDR107 Idrett og samfunn (10 sp)
IS205 Sosiologiske perspektiver på idrett (10 sp)

PhD646 Kvantitativ metodologi (5 sp)


My co-authors:

Medforfattere
For larger picture, click here,


My articles in English as a network of words:

Medforfattere
For larger picture, click here,