Bilde av ØS

Ørnulf Seippel

Professor of Sociology of Sports

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciences
Norges idrettshøgskole (NIH) / Norwegian School of Sport Sciences
ornulf.seippel@nih.no

CVWritings:

Books
Peer reviewed articles
Book chapters
Research reports
Reviews
Diverse

Teaching:

Idrettspolitikk og praksis (SPM228)
Comparative Research Project (SPM323)
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver (MA440)
Sport Management (MA442)


My co-authors:

Medforfattere
For larger picture, click here,


My articles in English as a network of words:

Medforfattere
For larger picture, click here,