Idrett i det sivile samfunn: Innflytelse, nettverk og sosial kapital.
http://www.idrottsforum.org/articles/seippel/seippel060118.html

Redaktør for spesialnummer av Sosiologi i dag, 3/2003: Litteratursosiologi.
Redaktør for spesialnummer av Sosiologi i dag, 1/2001: Idrettssosiologi.

Energipolitikk og miljøverdier: politikkens legitimitet.
Notat til NOU/OED. 1998

Risikosamfunnet og Tsjernobyl.
Kronikk, Ny Tid, 12.4.96.

Hva tenker de på? En stemningsrapport fra det filosofiske Norge.
Ny Tid 1-5.jan, 1996.

Politikkens ambivalens i et moderne samfunn.
Kronikk, Ny Tid 16.6.95

Auschwitz og det moderne samfunnet.
Kronikk, Morgenbladet 15-18.10.93.

Risikosamfunnet.
Kronikk, Dagbladet 11.2.92.

Til konfirmanten - undervisningsopplegg til konfirmasjonsundervisning.
Samarbeidsprosjekt mellom Den norske kirke, Human-Etisk forbund og NAVF/KULT. (Assistent for Torben Hviid Nielsen, TMV) 1993

Fra moralsk opprustning til terroristisk ironi. En sosiologisk kommentar til den moderne miljødiskurs. Hovedoppgave i sosiologi, ISO, UiO, 1991.