Ørnulf Seippel: Book chapters

Book chapters


Bilde av bok1
    Strandbu, Å., Stefansen, K., Smette, K. & Seippel, Ø.
    "Ungdomsidrettens spenninger"
    I: G. Ødegård & W. Pedersen (eds.), Ungdommen
    Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2021


Bilde av bok1
    Seippel, Ørnulf
    "Norway: The Ambguity of Sports Clubs and Nonsports Social Functions"
    I: Nagel, Siegfried; Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne & Scheerder, Jerone (eds.) Function of Sport Clubs in European Societies
    Cham: Springer 2020


Bilde av bok1
    Seippel, Ørnulf & Skille, Eivind Åsrum
    "Sports Participation in Norway"
    I: Green, Ken; Sigurjónsson, Thorsteinn & Skille, Eivind Åsrum (ed.) Sport in Scandinavia and the Nordic Countries
    London: Routledge. 2018


Bilde av bok1
    Elmose-Østerlund, Karsten & Seippel, Ørnulf
    "Idræt og social kapital"
    I: Lone Friis Thing og Ulrik Wagner (red.) Grundbog i idrætssociologi, 2.utg.
    København: Munksgard. 2016


Bilde av bok1
    "På vilka sätt kan föreningsidrott ha demokratiska effekter?"
    I: Cartsch, C.; Nordberg, J.; Philblad, J. (red.) Föreningen, laget och jaget. 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter.
    Stockholm: Centrum för idrottsforskning. 2016


Bilde av bok1
    Sprek, vakker og kjedelig?"
    I: Seippel, Ø.; Sisjord, M.K. og Strandbu, Å. (red.) Ungdom og idrett.
    Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2016


Bilde av bok1
    "Innledning?", skrevet sammen med Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu
    I: Seippel, Ø.; Sisjord, M.K. og Strandbu, Å. (red.) Ungdom og idrett.
    Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2016


Bilde av bok1
"Friluftsaktiviteter i den norske befolkningen – en studie av utviklingstrekk og sosiale forskjeller i perioden 1990-2013. ", skrevet sammen med Kolbjørn Rafoss
I Horgen, A; Fasting, M.; Lundhaug, T.; Magnussen, L. og Østrem, K. (red.) Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver.
Bergen: Fagbokforlaget, 2016.


Bilde av bok1
"Sport and Social Capital"
I: Grix, Jonathan (red.) Sport Politics.
London: Sage.2016
Dette er opptrykk av artikkel fra Acta Sociologica 2006


Bilde av bok1
"Norwegian Sport Clubs.", skrevet sammen med Eivind Skille
I Christoph Breuer, Remco Hoekman, Siegfried Nagel, Harold van der Werff (red.) Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective.
Springer: New York, 2015.


Bilde av bok1
"Sport and Social Capital"
I: Giulianotti, Richard (red.) Sociology of Sport.
London: Sage.2011
Dette er opptrykk av artikkel fra Acta Sociologica 2006


Bilde av bok1
"Sport Politics: Social Capital and Governance - The Case of Norway"
I: Groeneveld, Margaret; Houlihan, Barrie og Ohl, Fabien (red.) Social Capital and Sport Governance in Europe.
London: Routledge.2011


Bilde av bok1
"For den som har, skal få?'' Makt og avmakt i lokal anleggspolitikk", skrevet sammen med Nils Asle Bergsgard og Svein Inge Nødland
I: Rafoss, Kolbjørn og Tangen, Jan Ove (red.) Kampen om idrettsanleggene: planlegging, politikk og bruk
Kristiansand: Fagbokforlaget.2009


Bilde av bok1
"Public Policies, Social Capital and Voluntary Sport"
I: Nicholson, Matthew and Hoye, Russell (red.) Sport and Social Capital
Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier).2008


Bilde av bok1
"Trees, Ecology and Biological Diversity: Nature Preservation and Norwegian Environmentalism"
I: Markham, Bill and van Koppen, Kris (red.) Comparing Nature Protection Across Nations
Edward Elgar. 2007 (Europa) / 2008 (USA)


Bilde av bok1

"Introduction", skrevet sammen med Martin O’Brien og Fatos Goksen.
I Goksen, Fatos; Seippel, Ørnulf og O¨Brien, Martin (red.) Integrating and Articulating the Environment
Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 2003.

Bilde av bok1

"Frivillighet og profesjonalitet i norsk idrett: Visjoner, fakta og framtidsutsikter"
I: Seippel, Ørnulf (red.) Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn
Oslo: Novus. 2002.
Bilde av bok1
"Modernity, Politics, and the Environment. A Theoretical Approach"
I: I Dunlap, R. E. m.fl. (red.) Sociological Theory and the Environment. Classical Foundations, Contemporary Insights
Lanham: Rowman & Littlefield. 2002


Bilde av bok1
"Kunnskap, verdier og deltakelse"
I: Lafferty, William M m fl (red.) Rio + 5. Norges oppfølging av FN-konferanser om miljø og utvikling.
Oslo: Tano Aschehoug. 1997.