Ørnulf Seippel: Refereed journal articles

Journal articles

Refereed articles

Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf & Dalen Håvard Bergesen
Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid
Norsk sosiologisk tidsskrift Årgang 1, Nr. 2-2017, s. 132–151

Seippel, Ørnulf
Sports and Nationalism in a Globalized World
International Journal of Sociology 2017

Seippel, Ørnulf & Strandbu, Åse
Populist political right opinions and political trust among Norwegian youth
Sammen med Åse Strandbu
Journal of Youth Studies 2016

Seippel, Ørnulf
Political framing of sports: the mediated politicisation of Oslo’s interest in bidding for the 2022 Winter Olympics
Sammen med Trygve Broch, Elsa Kristiansen, Evind Skille, Terese Wilhelmsen, Åse Strandbu og Ingfrid Thorjussen
International Journal of Sport Policy and Politics 2016

Seippel, Ørnulf
Attacking Beautifully or Defending Efficiently? A Sociological Analysis of the Prevalence and Effects of Football Strategies
Soccer & Society 2016

Seippel, Ørnulf
Physical Exercise and Social Inequality in Norway - A Comparison of OLS and Quantile Regression Analysis
European Journal for Sport and Society 4/2015

Does Membership in Civil Society Organizations Foster Social Integration? The Case of Danish Voluntary Sport Organizations
Sammen med Karsten Østerlund
Journal of Civil Society 4/2013

Public Opinions on Biological Diversity: Politics, Science or Culture?
Sammen med B. De Marchi, P. Garnåsjordet og I. Aslaksen
Norwegian Journal of Geography 5/2012

Political Framings of Biological Diversity: The Case of the Norwegian Nature Index
Sammen med Åse Strandbu
Norwegian Journal of Geography 5/2012

Venner, foreninger eller bosted? Om ulike typer av sosial kapital og deres betydning for helse og tilfredshet
Tidsskrift for velferdsforskning 3/2012

”Ungdom uten framtid rystet hele England”- Ungdomsopptøyene i England i norske aviser
Sammen med Åse Strandbu
Tidsskrift for ungdomsforskning 1/2012

Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness,
Sammen med Anne-Lene Bakken Ulseth
www.idrottsforum.org (publisert desember 2011)

Professional and Volunteers: On the Future of a Scandinavian Sport Model,
Sport in Society 3/2010

Voluntary Organised Sport in Denmark and Norway,
Sammen med Bjarne Ibsen
Sport in Society 2/2010

The Fine Art of Coaching: Instructions, Social Support or Democratic Participation?
European Journal for Sport and Society 2/2008

Sports in Civil Society: Networks, Social Capital and Influence
European Sociological Review 1/2008

Sport and Social Capital
Acta Sociologica 2/2006

The Meanings of Sport: Fun, Health, Beauty or Community?
Sport in Society. 1/2006

Sport, Civil Society and Social Integration
Journal of Civil Society. 3/2005

The World According to Voluntary Sport Organizations: Voluntarism, Facilities and Economy
International Review for the Sociology of Sport 2/2004

Sosiale bevegelser: Innføring, oversikt, utfordringer
Sosiologisk tidsskrift 2/2003

Volunteers and Professionals in Norwegian Sport Organisations: Facts, Visions and Prospects
Voluntas 3/2002

Natur, estetikk, politikk: Mellom sosiologisk postmodernisme og moderne naturestetikk.
Sosiologisk tidsskrift 2/2001

From Mobilization to Institutionalisation: The Case of Norwegian Environmentalism
Acta Sociologica 2/2001

Ecological Modernisation as a Theoretical Device: Strengths and Weaknesses
Journal of Environmental Policy and Planning 4/2000

For tall må også fortelles!
Sosiologisk tidsskrift 3/99

Environmentalism: Class Interests, Modern Values or Postmodern Feelings?
Innovations: European Journal of Social Issues 2/99

Fullt av fulle fylliker.
Tidsskrift for samfunnsforskning 2/99

Democracy, Environment and Political Opportunity Structures - The Case of Norwegian Environmentalism
Environmental Politics 3/99

Risikosamfunnet
Tidsskrift for samfunnsforskning 3/98

Natur, politikk, mangfold, Miljøbevegelsens ideologi i et moderne samfunn
Sosiologisk Tidsskrift 4/98

Religion, menneske eller økologi? - Om natursyn & miljøpolitisk engasjement
Sammen med William M. Lafferty
Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift 2/96

Drømmen om en bærekraftig sosialitet
Sosiologi i dag 2/91


Ikke-refereebaserte tidsskrift

Miljøpolitikkens legitimitet: Politikk, vitenskap og offentlighet.
Sosiologisk Årbok 2002

Konflikt, samarbeid og ambivalens: Miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen.
Arbeiderhistorie 2000. (Oslo: Årbok for arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

Hvor ''alternative'' er de alternative organisasjonene? Del 2.
Sammen med William M. Lafferty.
Tidsskrift Alternativ Framtid 2/1995.

Teknologi, miljø og modernitet.
Tidsskrift Alternativ Framtid 2/1995.

Er medlemmene av NBU eller bygdeungdommen mindre solidariske enn annen ungdom?
Bygdeungdommen 6/1994.

Hvor ''alternative'' er de alternative organisasjonene? Del 1.
Sammen med William M. Lafferty.
Tidsskrift Alternativ Framtid 4/1994.

Risikosamfunnet.
Tidsskrift Alternativ Framtid 2/1994.

Grønn politisk teori - noen internasjonale bidrag.
Sammen med Oluf Langhelle.
Tidsskrift Alternativ Framtid 1/1994.

Bærekraftige verdier.
Tidsskrift Alternativ Framtid 4/1993.

Jakten på en alternativ ideologi III: Norsk miljøfilosofi: Arne Næss.
Sammen med Oluf Langhelle.
Tidsskrift Alternativ Framtid 3/1993.

Jakten på en alternativ ideologi II: Norsk miljøfilosofi: Sigmund K. Sætereng
Sammen med Oluf Langhelle.
Tidsskrift Alternativ Framtid 2/1993.