Ørnulf Seippel: Book Reviews

Book Reviews


Bilde av mumford

    Rick Eckstein
    How College Athletics Are Hurting Girls’ Sports: The Pay-to-Play Pipeline
    2017.Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
    Anmeldt i American Journal of Sociology, 124:2 (September 2018)

Bilde av mumford

    John Hughson
    The Making of Sporting Cultures
    2011. Abingdon, Oxon: Routledge.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av mumford

    Stephen Mumford
    Watching Sport: Aesthetics, ethics and emotion
    2012. Abingdon, Oxon: Routledge.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av mcnameed

    Mike McNamee (red)
    The Ethics of Sports: A Reader
    2010. Abingdon, Oxon: Routledge.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av clifford

    Craig Clifford & Randolph M. Feezell
    Sport and Character: Reclaiming the Principles of Sportmanship
    2010. Champaign, IL: Human Kinetics.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av soccerdummies

    National Alliance for Youth Sports & Greg Bach
    Coaching Soccer for Dummies
    2006. Hoboken, NJ: Wiley Publishing.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av King-bok

    King, Neil
    Sport Policy and Governance: Local Perspectives
    2009. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av 31aagress

    Stavrum, Arild
    31 år på gress
    2008. Oslo: Oktober.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av Gumbrecht

    Gumbrecth, Hans Ulrich
    In Praise of Athletic Beauty
    2006. Cambridge, Mass.:The Belknap Press.
    Anmeldt på www.idrottsforum.org

Bilde av Watts Watts, Duncan J.
Six Degrees:
The Science of a Connected Age.
2003 New York: W.W.Norton.
Bilde av Barabasi Barabasi, Albert-Laszlo.
Linked. How Everything Is Connected to
Everything Else and What It Means for Business,
Science, and Everyday Life.
2003 New York: Plume.
Bilde av Newman Newman, Mark; Watts, Duncan J. og
Barabasi, Albert-Laszlo. red.
The Structure and Dynamics of Networks.
2006 Princeton: Princeton University Press.

Alle tre bøkene anmeldt sammen i Sosiologisk tidsskrift 2/2007
Bilde av Cuskelly Cuskelly, Graham; Hoye, Russell; Auld, Chris.
Working With Volunteers in Sport.
2006 London: Routledge
Anmeldt i "International Review for the Sociology of Sport"   Bilde av Eichberg       Idræt som fest – bogen om landsstævnet
      Eichberg; Henning og Bo Vestergård Madsen
      Århus: Klim, 2006
      Anmeldt på www.idrottsforum.org


Bilde av Prettyman Learning Culture through Sports: Exploring the Role of Sports in Society
Sandra Spickard Prettyman & Brian Lampman (red)
Lanham: Rowman & Littlefield
Anmeldt på www.idrottsforum.org


Bilde av Rielly Baseball and American Culture. Across the Diamond
Edward J. Rielly (red.)
New York: The Haworth Press, 2003.
Anmeldt på www.idrottsforum.org


Bilde av Mandelbau The Meaning of Sports: Why Americans Watch Baseball, Football, and Basketball and What They See When They Do
Michael Mandelbaum
New York: PublicAffairs, 2004.
Anmeldt på www.idrottsforum.org
og i
European Sport Management Quarterly, Volume 5, Issue 1 March 2005 , pages 91 - 100Bilde av Mikkelsen          Flemming Mikkelsen (red.)
         Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark
         Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.
         Anmeldt i "Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2/2003"


Bente Halkier
Miljøforbrug til daglig
København: Forlaget Sociologi, 1999.
Anmeldt i "Sosiologi i dag 1/2000"


Ann Nilsen (red.)
Miljøsosiologi
Oslo: Pax 1998
Anmeldt i "Sosiologi i dag 2/98"


Anders Todal Jenssen
Verdivalg : ny massepolitikk i Norge
Oslo: Ad Notam, 1993
Anmeldt i "Tidsskrift Alternativ Framtid"