Ørnulf Seippel: Bøker

Bøker


Bilde av bok1
   Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
   Ungdom og idrett
   Oslo: CappelenDamm. 2016.Bilde av bok1
  Fatos Goksen, Martin O’Brien, Ørnulf Seippel og Jesper Grolin (red.)
  Integrating and Articulating the Environment: A Challenge for Northern and Southern Europe
  Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 2003.Bilde av bok2
  Ørnulf Seippel (red.)
  Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn
  Oslo: Novus. 2002. Flere opplag.Bilde av bok3
  Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl
  Norsk idrett. Organisering, fellesskap, politikk
  Oslo: Akilles. 2005. Flere opplag