Ørnulf Seippel: Research reports

Research reports


Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Sport Club Policies.
With many colleagues, not exactly first author ...
Rapport, SIVSCE, 2016.

Bilde av rapport Smeland, Frode Bjerkehagen & Seippel, Ørnulf
"For vi kommer ikke til å sitte i styret i all evighet" : en studie av norske fotballklubbers arbeid med Kvalitetsklubb.
Sammen med Frode Bjerkehagen Smeland
Rapport, FOBU, 2015.

Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse & Seippel, Ørnulf
Voksne i grunnskole og videregående opplæring.
Rapport, NOVA, 7:2013.

Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger. En analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010.
Sammen med Olve Krange, Åse Strandbu, Helene Figari
Rapport, NOVA, 4:2013.

Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Å trene, trener, har trent? En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom treningsvaner i tenårene og tidlig voksen alder.
Sammen med Dawit Shawel Abebe og Åse Strandbu
Rapport, NOVA, 10:2012.

Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet.
Sammen med Anders Bakken
Notat, NOVA, 10:2012.

Bilde av rapport: AktivPaaDagtid Aktiv på dagtid.
Sammen med Åse Strandbu
Rapport, NOVA, 13:2011.

Bilde av rapport: BiologiskMangfold Biologisk mangfold som politikk.
Sammen med Åse Strandbu
Rapport, NOVA, 12:2011.

Bilde av rapport: UngdomTrening Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer.
Sammen med Åse Strandbu og Mira Sletten Aaboen
Rapport, NOVA, 3:2011.

Bilde av rapport: Osloidrett Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen.
Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 4:2008.

Bilde av rapport: Osloidrett Den frivillige innsatsen i Oslo-idretten.
Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 5:2006.

Bilde av rapport: orkerikke Orker ikke, gidder ikke, passer ikke – Om frafallet i norsk idrett.
Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 3:2005.

Bilde av rapport: trener Treneren: Konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse?
Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 11:2004.

Hva mener og vet nordmenn om bioteknologi? Noen resultater fra Eurobarometer 58.0 (2002).
Sammen med Torben Hviid Nielsen og Trond Haug.
Arbeidsnotat 20/2003. Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

Bilde av rapport: norskeidrettslag Norske idrettslag 2002: Kunnskap, ledelse og styring
Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 7:2003.

Bilde av rapport: sosialintegrasjon Idrett og sosial integrasjon
Rapport, Institutt for samfunnsforskning 9:2002

Norske idrettslag 2000. Struktur, økonomi og frivillig innsats.
Sammen med Bernard Enjolras
Rapport, Institutt for samfunnsforskning 4:2001.

Modernitet, politikk og miljø.
Rapport, Institutt for samfunnsforskning 6:2000. Doktoravhandling.

Frivillighet, kommersialisering og profesjonalisering. Utfordringer i norsk idrett.
Sammen med Bernard Enjolras.
Rapport, Institutt for samfunnsforskning 9:1999

Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i norske kommuner. Overgangen fra MIK til Lokal Agenda 21.
Sammen med William Lafferty og Carlo Aal.
Rapport ProSus/Vestlandsforskning. 1998

Miljøbevegelsens ideologi i et moderne samfunn.
Arbeidsnotat 1/98 ProSus.

Environmentalism: Class Interests, Modern Values or Postmodern Feelings?
Arbeidsnotat 2/98, ProSus.

Consciousness of Nature and Political Action.
Arbeidsnotat 3/98, ProSus

Risikosamfunnet - en teoretisk og empirisk kritikk.
Arbeidsnotat 1/96, ProSus.

En skole for en bærekraftig utvikling?
Rapport 5/96. ProSus.

Frivillige organisasjoner i et samfunn i endring - en empirisk undersøkelse av
medlemmene i Norske 4H, Norges Bygdeungdomslag og Noregs Ungdomslag.
Rapport 2/96, ProSus.

Fra Natur til Handling. En empirisk analyse av forholdet mellom natursyn, forbruk og politisk atferd.
Alternativ Framtid, Rapport 3/95.

Ungdom i bydel 1, Bygdøy - Frogner.
Rapport, Ungforsk 1992